O firmě | V&C spol. s r.o. - světelná a nesvětelná reklama

Politika společnosti

Společnost byla založena v r. 1991. Předmětem činnosti společnosti je výroba, instalace a servis světelných a nesvětelných prvků pro reklamní a informační využití. Dále se společnost zabývá výrobou a prodejem potápěčské techniky a výstroje dle dodané projektové dokumentace.

 

Zvýšené nároky zákazníků v prostředí náročného trhu, realizuje firma trvalým důrazem na kvalitu výrobků, poskytovaných služeb, servisu a poradenství.

Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast řízení kvality :

 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • Naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity.
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti, spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, zajistit dlouhodobou perspektivu organizace, a tím i jistoty našich zákazníků.
 • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí.

Oblast systému environmentálního managementu :

 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí, zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

 

 

V Orlové dne 20. 2. 2017

Ing. Břetislav Vaisa

jednatel